Arbeid nært høyspentlinjer

Arbeid eller aktiviteter i nærhet av strømførende anlegg kan medføre livsfare.

Montør ute på feilrettingsoppdrag

Tensio skal varsles dersom det skal foregå arbeid nærmere enn 30 meter fra våre høyspentlinjer.

Uhell kan få store konsekvenser. Ta derfor sikkerheten på alvor når du skal arbeide nær høyspentlinjer og nettanlegg.

Sikkerhetsregler du er pliktig til å følge:

  • Kontakt alltid Tensio når det skal foregå arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, som for eksempel trefelling, asfaltering, graving, kranarbeid eller borring.
  • Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på netteiers anlegg, som følge av arbeid i nærheten av kabler og linjer. Utvis stor forsiktighet ved slikt arbeid.

Sikkerhet nær høyspentlinjer

  • Ta alltid kontakt med Tensio om nødvendige sikkerhetstiltak, før du setter i gang med følgende arbeid: graving og sprengningsarbeid, eller bruk av kraner, betongpumpebiler, asfaltering, hogstmaskiner, eller andre maskiner og redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer.
  • Det er aldri tillatt å sette opp anleggsmaskiner nært eller under høyspentlinjer.
  • Det er aldri tillatt og lagre under en høyspent linje eks. tømmer, kvistavfall ol.
  • Maskiner kan nå inn på strømførende linjer og føre til livsfarlige situasjoner. Overslag kan skje - selv uten direkte berøring av linja.

Utkobling av kabler eller linjer

Forespørsel om utkobling av linjer må sendes til oss minst 10 virkedager før ønsket utkoblingsdato. Ved høyere spenninger, på 60-132 KV, må forespørsel sendes inn minst 3,5 måneder før ønsket utkoblingsdato.

NB! Anlegget kan kun utkobles hvis det er driftsmessig forsvarlig.