Nettleieøkning fra 1. september

Økning på 20-60 kr i måneden for en trøndersk normalkunde i leilighet eller enebolig.

Publisert: Oppdatert:
Strømlinjer som går gjennom skogen med fjell i bakgrunnen

Tillatt inntekt for nettselskaper i Norge styres og kontrolleres av nasjonale myndigheter gjennom en detaljert inntektsrammeregulering. Dette betyr at Tensio og andre nettselskaper ikke bestemmer hvor mye inntekter som kan hentes inn fra sine kunder, dette bestemmes av myndighetene gjennom det nasjonale regelverket som er likt for alle nettselskaper.

De siste to årene har det vært store bevegelser i både strømpriser og nettleie. I april 2022 ble nettleia for Tensios kunder satt vesentlig ned, mens nettleia etter den tid har gått jevnt oppover over hele Norge.

En av de viktige årsakene til at nettleia ble satt ned i april 2022 var at Statnett hadde store ekstraordinære flaskehalsinntekter som førte til at nettleien for sentralnettet kunne settes ned. Flaskehalsinntektene ble også delt ut til Tensio og andre nettselskaper slik at alle selskapene kunne holde nettleien så lav som mulig.

Flaskehalsinntekter opptjenes av Statnett når det er prisforskjeller mellom ulike landsdeler i Norge, og mellom Norge og utlandet. I 2024 er ikke forskjellene i strømpriser mellom Norge og utlandet, og mellom prisområdene i Norge like stor som i 2023. Dermed er det mindre flaskehalsinntekter. Med mindre flaskehalsinntekter må inntektene økes på andre områder.

Dette er bakgrunnen for at Tensio fra 1. september må gjøre en oppjustering av nettleia for våre kunder, og samtidig varsle at det pr nå ligger an til en tilsvarende oppjustering fra 1. januar 2025. Dette skyldes at siste del av den såkalte «Statnett-rabatten» trolig vil forsvinne fra årsskiftet. Detaljert informasjon om hvordan utviklingen i Statnetts tariffering for sentralnettet blir fra årsskiftet er fortsatt ikke avklart, vi forventer mer informasjon rundt dette i løpet av høsten 2024.

Under følger regneeksempel for hva prisøkningen fra 1. september vil bety for vanlige kunder i Trøndelag. En vanlig kunde i denne sammenhengen regnes som en kunde med et månedlig forbruk på 1 000 kWh (typisk leilighet med lite/moderat forbruk), og en kunde som har et månedlig forbruk på 2 000 kWh (typisk enebolig med moderat/større forbruk).

Hver enkelt husstand betaler 21,8 øre pr kWh i forbruksavgift og ENOVA-avgift. Dette er avgifter som går direkte til staten eller ENOVA, og som er innbakt i nettleia den enkelte kunde betaler til Tensio. Disse avgiftene utgjør rundt 30% av den samlede nettleia den enkelte betaler.

Priseksempel for kunder i tidligere Nord-Trøndelag
Dagens pris/mndNy pris fra 1.sept/mndEndring/mnd
Leilighet - forbruk 1000 kWh i måneden *808 kr826 kr18 kr
Enebolig - forbruk 2000 kWh i måneden *1562 kr1596 kr34 kr
Priseksempel for kunder i tidligere Sør-Trøndelag
Dagens pris/mndNy pris fra 1.sept/mndEndring/mnd
Leilighet - forbruk 1000 kWh i måneden *677 kr705 kr28 kr
Enebolig - forbruk 2000 kWh i måneden *1289 kr1350 kr61 kr

* Beregningene tar utgangspunkt i kapasitetsforbruk på 2-5 kw for en leilighetskunde og 5-10 kw for en eneboligkunde. Videre at ¾ av forbruket er på dag, og ¼ av forbruket er på natt.