Hva skal du gjøre ved et strømbrudd?

Følg vår sjekkliste for å avklare situasjonen.

En høyspentmast som ligger på bakken

1. Sjekk strømbruddskartet
Sjekk vårt strømbruddskart for å se om vi har en registrert strømbrudd i ditt område. Hvis området ditt er registrert i kartet trenger du ikke foreta deg noe. Da er våre dyktige kolleger allerede på saken. Hvis du ikke finner en strømstans registrert i ditt område, gå til neste steg.

2. Sjekk eget Sikringsskap
Sjekk dine egne sikringer, jordfeilbryter og spenningsvern etter feil. Dette kan hjelpe deg å avdekke eventuelle problemer i ditt elektriske anlegg. Hvis alt virker å være i orden, gå videre til neste steg.

3. Sjekk om naboene dine har Strøm
Sjekk om naboene dine også har mistet strømmen. Dette er viktig informasjon for oss når du følger neste steg.

4. Kontakt Tensio
Kontakt oss på vårt døgnåpne feilmeldingsnummer, som er 74121500. Kontakt alltid Tensio før du kontakter en elektriker. Dersom du kontakter en elektriker først, og feilen viser seg å være hos oss, må du dekke elektrikerens kostnad.

Tips ved strømbrudd

Bli varslet ved strømbrudd

Dersom vi har registrert ditt mobilnummer, vil du automatisk bli varslet når strømmen går. Vi sender ut varsel ved planlagte strømbrudd og normalt sett ved uventede strømbrudd.

Planlagte strømbrudd varsles normalt to virkedager før.

Du må selv sørge for at du er registrert med riktig telefonnummer. Du må kontakte ditt strømsalgsselskap for å oppdatere dine kundeopplysninger. Etter at strømsalgsselskapet har gjort endringene, blir disse automatisk oppdatert hos oss.

Utstyr som ikke fungerer etter et strømbrudd

Elektrisk utstyr skal tåle et strømbrudd, og det vil som regel fungere igjen etter en restart. Dersom ikke dette fungerer kan du sjekke om noen av sikringene eller jordfeilbryteren i sikringsskapet er utløst.

Hvis utstyret fortsatt ikke fungerer, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Feil med gatelys

Du må ta kontakt med kommunen eller Veisentralen dersom det er feil eller problemer med gatelys.