Graving og borring

Husk gravemelding!

Bilde av strømkabler

Kontakt alltid Tensio før du setter i gang med gravearbeid.

Alt arbeid i jord, som graving, borring eller montering av autovern, krever en arbeidstillatelse, og at ansvarlig skaffer kabelkart og påvisning før arbeidet starter. Strømkabler i bakken kan være livsfarlige så en kabelpåvisning er nødvendig for å opprettholde sikkerheten til den som graver og omgivelsene.

Sikkerhet nær kabler

  • Kapping av kabler SKAL KUN UTFØRES AV Tensio! Dette gjelder også gamle kabler.
  • Tensio skal alltid godkjenne avdekking av kabler i strømnettet.
  • Kabler må aldri utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
  • Det er forbudt å benytte kablene som understøttelsespunkt for stillaser, forskalinger eller liknende.
  • Fylling omkring kabler skal utføres i henhold til Tensios retningslinjer.
  • Dersom det viser seg at kart eller påvisning av kabler ikke stemmer må Tensio kontaktes for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.
  • Alle blottlagte og eventuelt flyttede kabler skal dekkes med sand, halvrør eller isolasjonsplater så raskt det lar seg gjøre. Arbeidsstedet skal ikke forlates før blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet.

Kabelpåvisning og kart over kabler

Den som skal grave må innhente en godkjent forhåndsmelding før arbeidet kan starte.

Vår leverandør Geomatikk behandler gravemeldingen, og blir med deg ut for å påvise kabler og rør der det er nødvendig.

Her kan du levere gravemelding, bestille kart for planlegging/prosjektering, kabelkart og kabelpåvisning:

Geomatikk Ledningsportalen

Kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse. Disse punktene og målene refererer til kabeltraseens midtlinje.

Vær oppmerksom på at vi ikke oppgir kablenes dybde, ettersom vi ikke kan vite om terrenghøyden har forandret seg.

Kabelpåvisningen er kun gyldig i 30 dager.